Bc. Andrea Andrésová

Používateľský profil
Bc. Andrea Andrésová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Adresa:
Ilkovičova 6,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy: