Mgr. Jana Urbánková

Používateľský profil
Mgr. Jana Urbánková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa:
Kalinčiakova 8,
83232, Bratislava
Slovensko

Príspevky