Bc. Lea Tomášová

Používateľský profil
Bc. Lea Tomášová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy: