Štúdium vybraných markerov metabolizmu lipidov pri rakovine prsníka

Primárne karty

Štúdium vybraných markerov metabolizmu lipidov pri rakovine prsníka

Anna Hurajtová1 , Zuzana Guľašová2 , Zdenka Hertelyová2 , Vladimíra Tomečková1
1 Ústav lekárskej a klinickej biochémie, LF, UPJŠ v Košiciach
2 CKPV MEDIPARK, LF, UPJŠ v Košiciach
anna.hurajtova@student.upjs.sk

Rakovina prsníka je jedným z najčastejších zhubných nádorov u žien. Počas malígnej transformácie rakoviny prsníka dochádza k metabolickému preprogramovaniu rakovinových buniek a imunitnému úniku, čo uľahčuje proliferáciu rakovinových buniek. Glykolýza a syntéza mastných kyselín v cytozole sú uprednostnené pred metabolickými premenami v mitochondriách. Bunky karcinómu prsníka oxidujú mastné kyseliny, ktoré uvoľňujú susedné adipocyty ako zdroj energie na tvorbu rakovinových buniek z lipidových súčastí bunky, ktoré vznikajú autofágiou normálnych buniek. Bunky karcinómu prsníka a priľahlé adipocyty si vzájomne vymieňajú molekuly: rastové faktory, interleukíny, chemokíny a komunikujú navzájom pomocou signálnych lipidových molekúl. Aminokyseliny pôsobia ako základné proteínové jednotky a metabolické regulátory pri podpore rastu buniek. Čo sa týka imunity spojenej s nádorom, slabá imunogenicita a zvýšená imunosupresia spôsobujú, že bunky rakoviny prsníka unikajú imunitnému systému pacienta. Výsledky štúdií ukazujú, že rast rakoviny môže byť indukovaný alebo inhibovaný určitými lipidmi v diéte. Vybrané lipidové markery môžu byť skúmané pomocou rôznych biologicko-chemických analýz: ELISA, Western blot, PCR, kvapalinovej chromatografie (LC-MS/MS; UPLC/ ICPMS) a plynovej chromatografie (GC-FID). Sledovaním vybraných markerov by sme chceli experimentálne detegovať vybrané signálne cesty lipidov, ktoré sa podieľajú na rakovine prsníka.

Poďakovanie: 

Publikácia vznikla za podpory projektu PROBIO - 3 (Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení). 

Zdroje: 

1. Bian, X. et al. (2021): Lipid metabolism and cancer. The Journal of Experimental Medicine, 218(1), pp. e20201606. doi: 10.1084/jem.20201606.

2. Flynn, A. L. B., Schiemann, W. P. (2019): Autophagy in breast cancer metastatic dormancy: Tumor suppressing or tumor promoting functions ? Journal of Cancer Metastasis and Treatment, 5, pp. 43. doi: 10.20517/2394-4722.2019.13.

3. Karagiota, A., Chachami, G., Paraskeva, E. (2022): Lipid Metabolism in Cancer: The Role of Acylglycerolphosphate Acyltransferases (AGPATs). Cancers, 14(1), pp. 228. doi: 10.3390/ cancers14010228.

4. King, R. J., Singh, P. K., Mehla, K. (2022): The cholesterol pathway: impact on immunity and cancer. Trends in Immunology, 43(1), pp. 78—92. doi: 10.1016/j.it.2021.11.007.

5. Lope, V. et al. (2020): Serum Phospholipids Fatty Acids and Breast Cancer Risk by Pathological Subtype. Nutrients, 12(10), pp. 3132. doi: 10.3390/nu12103132.