Mgr. Anna Hurajtová

Používateľský profil
Mgr. Anna Hurajtová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy: