Zmeny v zastúpení omega-6 a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín po suplementácii omega-3 PNMK

Primárne karty

Zmeny v zastúpení omega-6 a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín po suplementácii omega-3 PNMK

Anna Hurajtová1 , Zuzana Guľašová2 , Zdenka Hertelyová2 , Vladimíra Tomečková1
1 Ústav lekárskej a klinickej biochémie, LF, UPJŠ v Košiciach
2 CKPV MEDIPARK, LF, UPJŠ v Košiciach
anna.hurajtova@student.upjs.sk

Mastné kyseliny (MK) sú najvýznamnejšou súčasťou lipidov, ktoré spolu s bielkovinami a sacharidmi predstavujú základné stavebné látky živej hmoty. Tvoria základnú štruktúru všetkých bunkových membrán a v tukovom tkanive slúžia ako významná zásoba energie a tepelná izolácia. Pre svoje funkcie majú mastné kyseliny nezastupiteľnú úlohu vo výžive, ktorá výrazne ovplyvňuje ich zastúpenie v organizme a je dôležitým základom v prevencii rozličných ochorení, najmä kardiovaskulárnych a metabolických. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a v zhode s mnohých ďalšími odborníkmi odporúčaný fyziologický pomer omega-6 (ω-6) a omega-3 (ω-3) je v rozhraní 10-4:1. V súčasnosti je však tento pomer vysoko prekročený. Jednou z príčin je vysoký prísun ω-6 a nízky prísun ω-3 mastných kyselín v prijatej potrave. Následkom toho je vznik rôznych ochorení, predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, ktorých príčinou je ateroskleróza, ďalej metabolické ochorenia, ako diabetes mellitus 2. typu, cievne mozgové príhody a iné.

Cesta konverzie ω-6 a ω-3 polynenasýtených mastných kyselín (PNMK) má svoje obmedzenia. Prvým krokom konverzie je vznik ďalšej dvojitej väzby - desaurácia - MK. V oboch metabolických cestách, ω-6 a ω-3, tento krok katalyzuje jediný enzým Δ6-desaturáza. Následne dochádza k predlžovaniu uhlíkového reťazca - elongácia - MK. Hlavným problémom premeny je, že obe metabolické cesty „súťažia“ o rovnaký enzým, a pritom je jeho množstvo obmedzené. Nadbytok ω-6 odoberá veľké množstvo enzýmu v prospech kyseliny gamalinolénovej (GLA, ω-6). Dôsledkom toho je relatívne nízka premena kyseliny alfalinolénovej (ALA, ω-3) na kyselinu eikozapentaénovú (EPA, ω-3).

Poďakovanie: 

Publikácia vznikla za podpory projektu PROBIO-3 (Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení).

Zdroje: 
  1. GUNSTONE, F.D. 2012. Fatty acids and lipid chemistry. London : Springer., 2012. 268pp.
  2. GROFOVÁ, Z. 2012. Mastné kyseliny. In: Med. Pro Praxi., 2010, 7 (10): 388–390.
  3. SOPKOVÁ, D. et al. 2016. The application of probiotics and flaxseed promotes metabolism of n-3 polyunsaturated fatty acids in pigs. In Journal of Applied Animal Research, 2016, 1-6.
  4. ŽÁK, A. et al. 2011. Ateroskleróza. Nové pohledy. Praha : Grada. 2011. 200pp.