jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov

Jana Plšíková 1 Tímea Špaková 1 Denisa Harvanová 1 Marek Lacko 2 Ján Rosocha 1

1Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP, Košice, Slovensko
2Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UN LP, Košice, Slovensko
janaplsikova@gmail.com

Osteoartritída (OA) je stále viac uznávaná ako proces zahŕňajúci nízky stupeň zápalu, avšak už nízka hladina zápalového stimulu môže mať vplyv na telo a spôsobiť stav chronického zápalu. Dôležitú úlohu v zápale kĺbov pri OA zohrávajú synoviálne makrofágy a cytokíny resp. enzýmy nimi produkované ako sú aggrekanázy, matrixové metaloproteinázy a ďalšie deštruktívne a zápalové mediátory. Práve tieto mediátory spôsobujúce deštrukciu kĺbu môžu slúžiť ako markery pri stanovovaní aktivity a závažnosti ochorenia. V súčasnej dobe neexistuje liečba, ktorá by zvrátila alebo zlepšila tento proces, súčasná liečba je zameraná len na zníženie zápalu a bolesti. Neliečená osteoartritída progreduje do rozsiahlejších defektov a po zlyhaní konvenčnej liečby môže dôjsť až k potrebe chirurgického zákroku – výmene kĺbu. Preto je potrebné vyvinúť nové stratégie pre liečbu OA.

Ukazuje sa, že sľubný potenciál pre liečbu OA majú mezenchýmové stromálne bunky (MSB), a to vďaka ich schopnosti diferenciácie a imunomodulačným vlastnostiam. Významný pokrok vo vývoji tejto terapie je žiaľ obmedzený kvôli ich heterogenite v podmienkach in vivo aj in vitro. Ukazuje sa, že jedným z vhodných markerov pre izoláciu homogénnej populácie MSB je znak CD146. CD146 bol identifikovaný ako skorý mezenchýmový marker prítomný na MSB získaných z kostnej drene, tukového tkaniva a pupočníkovej krvi. Expresia CD146 u MSB sa líši v závislosti od zdroja (tkaniva) z ktorého boli izolované. CD146+ kmeňové bunky majú väčší diferenciačný potenciál a imunomodulačné účinky in vitro v porovnaní s CD146- bunkami. Táto subpopulácia môže byť preto vhodným kandidátom práve pre liečbu OA.

Cieľom tejto štúdie bolo izolovať MSB z rôznych typov tkanív za účelom stanovenia vhodného zdroja pre izoláciu CD146+ MSB.

MSB boli izolované z tukového tkaniva (subkutánny tuk, Hoffovo teleso), chrupky, kostnej drene a periostu. Všetky odbery boli uskutočnené po schválení etickej komisie UNLP a LF UPJŠ a po podpísaní informovaného súhlasu pacientom. Najväčšie zastúpenie CD146 pozitívnych buniek sme zaznamenali u MSB izolovaných z kostnej drene a chrupky. Tieto tkanivá budú použité ako zdroj CD146+ buniek pri ďalších experimentoch súvisiacich s možnosťami liečby OA pomocou týchto buniek.

Štúdia bola uskutočnená za podpory grantov VEGA 1/0773/17, VEGA 1/0217/16.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ