PharmDr. Štefan Husár PhD.

Používateľský profil
PharmDr. Štefan Husár PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Laboratorios LEÓN FARMA
Adresa:
Calle La Valina,
24008, León
Španielsko
Záujmy:

Príspevky

Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2018
82%
Hodnotenie príspevku

Vývoj inovatívnych liekových foriem zabraňujúcich zneužívaniu opioidných analgetík

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2017
100%
Hodnotenie príspevku

Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2016
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku