jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán

Veronika Oravczová 1 Šimon Šutý 1 Zuzana Garaiová 1 Veronika Šubjaková 1 Jean Pierre Majoral 2 Tibor Hianik 1 Iveta Waczulíková 1

1Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
2Laboratoire de Chimie de Coordination Du CNRS, Toulouse, France
oravczova.v@gmail.com

Dendróny sú syntetické molekuly s unikátnou presne definovanou rozvetvenou štruktúrou s možnosťou chemickej funkcionalizácie. V oblasti medicínskeho využitia sa intenzívne študujú ako stavebné jednotky pri tvorbe nanorozmerných transportných systémov liečiv.  Lipozómy sú sférické fosfolipidové dvojvrstvy, ktoré sa vďaka podobnosti s bunkovými membránami často používajú ako ich zjednodušený model pri skúmaní interakcií liečivo/nanočastica - biomembrána.

V práci sa venujeme štúdiu interakcie amfifilných dendrónov prvej (jq108) a druhej (jq111) generácie, v koncentračnom rozmedzí 0.1 µM – 15 µM s modelovými negatívne nabitými lipozomálnymi membránami pripravenými zo zmesi lipidov  DMPC/DMPG/Cholesterol. Interakciu dendrónov s lipozómami sme študovali pomocou merania veľkosti a zeta potenciálu metódou dynamického rozptylu svetla a laserovej Dopplerovej velocimetrie pri teplotách 25°C a 37°C. Hydrodynamický priemer lipozómov so zvyšujúcou koncentráciou dendrónov vzrástol z  250 nm až nad 1 µm. Tvorby agregátov dendrónov s lipozómami sme pre dendrón jq108 pozorovali pri koncentrácii 5 µM a pre dendrón jq111 už pri koncentrácii 3 µM. Kontinuálne sa zvyšovali aj hodnoty polydisperzného indexu z 0.2 (uniformná vzorka  vzhľadom na veľkosť častíc) až takmer po 1 (vysoko polydisperzná vzorka s viacerými veľkostnými populáciami). Zeta potenciál negatívne nabitých lipozómov sa pod vplyvom vzrastajúcej koncentrácie pozitívne nabitých dendrónov redukoval až na hodnoty -12.9 mV z počiatočných - 45 mV. Uvedené výsledky poukazujú na elektrostatickú interakciu študovaných dendrónov s lipozómami, ktorá je v prípade vyšších koncentrácií dendrónov sprevádzaná tvorbou agregátov. Ich výskyt  závisí od generácie dendrónu ako aj od teploty. Naše výsledky môžu pomôcť pri optimalizácií chemickej štruktúry amfifilných dendrónov pre ďalšie testovanie ich využitia v medicíne.

Táto práca bola podporená Vedeckou Grantovou Agentúrou; číslo projektu VEGA 1/0756/20; Agentúra na podporu výskumu a vývoja, číslo projektu SK-PL-18-0080 a SK-BY-RD-19-0019; KEGA: 041UK-4/2020 a NAWA International Academic Partnership Programme EUROPARTNER.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Zloženie lipozómov 22.05.2021 16:33
Ďakujeme za príspevok do PREVEDY, náš obdiv patrí všetkým účastníkom, ktorí pri všetkých obmedzeniach, ktoré so sebou priniesla pandémia, dokázali pokračovať v experimentálnej práci.
Zobraziť celý komentár
Re: Zloženie lipozómov 24.05.2021 13:55
Ďakujem za milý komentár a otázku. Dôvodom je, že sme chceli vytvoriť zjednodušený stabilný negatívne nabitý lipozomálny model biomembrány pre štúdium interakcií dendrónov s modelovými mem...Zobraziť celý komentár
Re: Re: Zloženie lipozómov 24.05.2021 14:30
Ďakujem za komplexnú odpoveď a želám veľa úspechov.
iwa
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ