jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremediácie, funkčné potraviny, geneticky modifikované potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Khalid Nayab Moisture sorption isotherm of pine nuts (Pinus gerardiana) Otvoriť Otvoriť
Ing. Blanka Tobolková PhD. Potemník moučný (Tenebrio molitor) – alternativní zdroj živin? Otvoriť Otvoriť
Ing. Zoltán Polozsányi Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité Otvoriť Otvoriť
Ing. Petra Šipošová Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov Otvoriť Otvoriť
M.Sc. Justyna Płoska Płoska Chemical and physicochemical mutagenization as a factor determinating the phenotype changes of selected biochemical features of Komagataeibacter xylinus bacteria Otvoriť Otvoriť
Ing. Blanka Tobolková PhD. Diferenciace rostlinných nápojů na základě barevných charakteristik Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marietta Hakarová Prístrojovo riadené výkonné techniky pre imobilizáciu celobunkových biokatalyzátorov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marietta Hakarová Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ