jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Timotej Jankech Extrakcia alicínu a jeho použitie ako prírodného antibiotika na meticilín rezistentné kmene S. aureus Otvoriť Otvoriť
MVDr. Simona Koleničová Stanovenie genotoxického poškodenia DNA aplikáciou tiaklopridu pomocou alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Vplyv vonkajších podmienok na biosyntézu strieborných nanočastíc Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov ďateliny lúčnej Otvoriť Otvoriť
MUDr. Viera Nemčeková MPH Hladiny cirkulujúceho neprilyzínu u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou Otvoriť Otvoriť
Adriana Podolcová Syntéza a protinádorová aktivita hybridných chalkónov indolu a 2-fluórfenylu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Michaela Komáromyová Porovnanie antihelmintickej účinnosti rastlinných extraktov slezu (Malva sylvestris L.) a paliny (Artemisia absinthium L.) in vivo vs. in vitro Otvoriť Otvoriť
Ing. Róbert Balogh Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Hricovíniová Screening the protective and antioxidant potential of C-2, N-3 ring-substituted quinazolinones Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Valáriková PhD Anti-Staphylococcal activity of quaternized mannan from the yeast Candida albicans Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Štefan Husár PhD. Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu Otvoriť Otvoriť
Natália Ondusková Chrípka a očkovanie proti chrípke Otvoriť Otvoriť
Ing. Martin Kalník Synthesis of new bioactive mannostatin A analogues Otvoriť Otvoriť
Ing. Lukáš Ďurina Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín-4,5-diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov Otvoriť Otvoriť
Bc. Karin Preinerová Štúdium benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu a ich potenciálne antimykotické vlastnosti Otvoriť Otvoriť
Ing. Lívia Dikošová Synthesis of hydroxylated pyrrolidine and pyrrolizidine compounds from isoxazolidine diols Otvoriť Otvoriť
Ing. Radka Štadániová Synthesis of new isoxazolidin-5-ones using KaMC reaction – useful method for preparing isoxazolidinyl 1,2,3-triazoles Otvoriť Otvoriť
Marianna Ganderáková Povedomie o kliešťovej encefalitíde a očkovanie u ľudí na Slovensku Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ