Zborníky abstraktov

Názov Sekcia Rok
Štúdium sekundárnej štruktúry DNA aptaméra špecifického pre penicilín a jeho termodynamických vlastností pred a po interakcii s penicilínom Biofyzika 2023
Vplyv obezity na biochemické zmeny po infarkte myokardu Biológia 2023
Klinická a demografická charakteristika zomrelých pacientov na internej klinike Farmakológia a toxikológia 2023
Porovnanie monokultúr hybridných topoľov (Populus x canadensis) a lužných lesov z hľadiska diverzity podrastu Biológia 2023
STATUS VITAMÍNU D U PACIENTOV INTERNEJ KLINIKY V ROKOCH 2019 A 2021 Farmakológia a toxikológia 2023
Sekretómy krvných buniek stimulované vzdialeným postkondicionovaním v terapii cievnej mozgovej príhody v kontexte obezity Základná a klinická medicína 2023
Identifikácia mutácií v géne EpCAM pomocou NGS u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty Základná a klinická medicína 2023
EFFECT OF STATINS ON HUMAN NEURAL CELLS Farmakológia a toxikológia 2023
VÝSKYT CELIAKIE U DETÍ A MLÁDEŽE V OKRESE BARDEJOV V ROKOCH 2009 – 2012 Biológia 2023
Stanovenie antibiotickej rezistencie a produkcie biofilmu α- toxín pozitívnych izolátov Clostridium septicum v potencionálnom využití pre určenie prognózy pacientov Mikrobiológia 2023
Implementácia farmakogenetiky do zdravotnej starostlivosti. Skúsenosti nášho pracoviska. Otvorená sekcia 2023
Modulačný účinok amarogentínu, sekoiridoidu rastlín rodu Gentiana, na vnútrobunkové signálne dráhy mastocytov Farmakológia a toxikológia 2023

Stránky