Hodnotenie akumulácie prolínu počas dehydratácie u sadeníc buka lesného pochádzajúcich z rozdielnych proveniencií Slovenska

Hodnotenie akumulácie prolínu počas dehydratácie u sadeníc buka lesného pochádzajúcich z rozdielnych proveniencií Slovenska

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Jaroslav Vido100%100%-
Ing. Ján Grofčík100%100%-
Ing. Jozef Pšida100%100%-
Ing. Miroslava Macková100%100%-
Prezentácia nie je dostupná

Diskusia