Indikácia neodkladnej operácie bedrového kĺbu

Indikácia neodkladnej operácie bedrového kĺbu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
90%
Diskusná interakcia
60%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Soňa Fekecsová100%100%-
PharmDr. Miroslava Špaglová100%100%-
RNDr. Martin Benej100%100%-
Mgr. Júlia Hunková100%60%60%
ISBN: 978-80-970712-6-4

Indikácia neodkladnej operácie bedrového kĺbu

Jozef Vojtaššák ml.1 , Veronika Vojtaššáková2 , Jozef Vojtaššák3
1 Ortopedická ambulancia, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
2 Ambulancia všeobecného lekára, Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
3 Katedra ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Implantácia totálnej  endoprotézy sa považuje za elektívny výkon,  štandardne sa  zaraďuje do poradovníka na operáciu.  Čakacia doba je rôzna, často niekoľko mesiacov až rokov. Cieľ  príspevku je  poukázať na  rýchlo progredujúcu  deštrukciu  bedrového kĺbu následkom agresívneho charakteru pigmentovanej villonodulárnej synovitídy s nutnosťou neodkladnej implantácie totálnej endoprotéze bedrového kĺbu.

Pigmentovaná vilonodulárna synovitída (synonymum benigný synovialóm) predstavuje benígnu proliferáciu synoviálneho epitelu s vytvorením hnedých klkov, ktoré robia lokálnu eróziu kĺbových plôch.

Formou kazuistiky prezentujeme 60 ročnú pacientku odoslanú na ortopedické vyšetrenie pre intenzívne bolesti (vizuálna analógová škála bolesti 7-9) v oblasti pravého bedrového kĺbu trvajúce 7 mesiacov. Po konzervatívnej liečbe sa klinický stav nezlepšil. Pri fyzikálnom vyšetrení sme zistili skrátenie končatiny, obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu, pacientka sa nevedela obuť, ťažko chodila aj s dvoma francúzskymi  barlami.

Zo zobrazovacích metód sme použili RTG, CT a USG. RTG nález vykazoval  deštrukčný proces bedrového kĺbu, nekrózu hlavy stehnovej kosti  s osteolýzou hlavy femoru a acetabula. CT vyšetrenie potvrdilo a upresnilo rozsah kostných deštrukčných zmien. USG vyšetrenie vykázalo patologické zmeny na „mäkkých“ častiach kĺbu.  Bola prítomná hypoechogénna patologická náplň kĺbu, hypertrofia kĺbneho púzdra, zmnožená synoviálna výstelka a deštrukčné prejavy povrchu krčka stehnovej kosti a časti hlavy. Dopplerovské vyšetrenie potvrdilo zvýšenú neovaskularizáciu hypertrofickej synovie.   

Stav vyžadoval skorý operačný zákrok, implantáciu totálnej endoprotézy bedrového kĺbu, špecifický  operačný postup (totálna synovektómia  a kapsulektómia,  kyretáž subchondrálnych cýst, spongioplastika, histologizácia), individuálny rehabilitačný pooperačný program a antiosteoporotickú liečbu. Histologické vyšetrenie potvrdilo pigmentovanú villonodulárnu synovitídu.

Pri hodnotení stavu pol roka a rok od operácia sa pacientka cíti dobre, je bez bolestí s dobrým funkčným výsledkom a bez nálezu recidívy ochorenia.

Záverom chceme poukázať na zriedkavú príčinu, pigmentovanú villonodulárnu synovitídu, spôsobujúcu rýchlo progredujúcu deštrukciu bedrového kĺbu.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia

Dobrý deň pán doktor! Chcela by som sa opýtať, že prečo bola pacientka odoslaná na ortopedické vyšetrenie až po 7 mesiacoch? Vyskytuje sa táto choroba aj u detí? Ďakujem!

Dobrý deň pani doktorka. Ďakujem za otázku. Ochorenie sa vyskytuje bez ohľadu na vek. Na otázku prečo a ako bola pacientka odoslaná na vyšetrenie sa ťažko odpovedá. Pacienti väčšinou odkladajú odborné vyšetrenia, skúšajú alternatívne možnosti liečby a diagnostiky. Niekedy je naozaj ťažké bez adekvátnej diagnostiky hodnotiť stav pacienta a rozhodovať sa o liečbe.

Ďakujem veľmi pekne! :)

Dobrý deň pán doktor,dovolím si takú laickú otázku - ktoré z predoperačne vykonaných diagnostických vyšetrení dáva (dávajú) najväčšiu informáciu o agresívnej povahe patologického stavu a nutnosti rýchleho zákroku? V akej miere sa vyskytuje táto diagnóza aj u osôb v produktívnom veku? Píšete, že je zriedkavé, ale že sa vyskytuje bez ohľadu na vek - o to dôležitejšia je nutnosť rýchlej a správnej diagnostiky. Ďakujem
iwa