Interakcia zložiek environmentu a fyziologického stavu voľne žijúcich zvierat

Interakcia zložiek environmentu a fyziologického stavu voľne žijúcich zvierat

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
75%
Prevedenie (dizajn)
75%
Diskusná interakcia
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Karolína Gelatičová100%100%100%
RNDr. Vincent Sedlák PhD.100%100%100%

Interakcia zložiek environmentu a fyziologického stavu voľne žijúcich zvierat

Júlia Oravcová 1 , Mária Konečná , Vincent Sedlák , Janka Poráčová , Jana Gaľová , Andrea Babejová
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ulica 17. novembra č.1, 081 16 Prešov
oravcova.julia04@gmail.com

Ťažké kovy sú rozšírené v životnom prostredí a čoraz viac sa s nimi stretávame v potravinovom reťazci. Ich prítomnosť v tkanivách voľne žijúcej zveri je najčastejšie spôsobené znečistením životného prostredia. Preto je dôležité neustále hodnotenie úrovní zaťaženia nielen bioindikátorov ako je voľne žijúca zver ale aj vody, pôdy či rastlín. Cieľom práce bolo stanovenie a porovnanie koncentrácie ťažkých kovov v rastlinnej biomase a vode vybraných lokalít Prešovského a Košického kraja, ktoré môžu byť potencionálnym zdrojom expozície ťažkých kovov na organizmus. Predmetom štúdia bolo taktiež stanovenie a porovnanie koncentrácie ťažkých kovov v tkanivách voľne žijúcej zveri ulovenej v Tatranskom národnom parku počas oficiálnej poľovníckej sezóny. Kvantitatívnou metódou plameňovej atómovej absorpčnej spektrofotometrie sme detekovali prítomnosť ťažkých kovov (Cu, Zn, Mn, Fe, Cr, Ni, Co, Pb, Cd) v už spomenutých vzorkách a zistili sme, že v odobratých vzorkách vody došlo k prekročeniu referenčných hodnôt kadmia v 8 lokalitách zo 14 analyzovaných, pričom najvyššiu koncentráciu sme zaznamenali v obci Milpoš a Mošurov (0,01 mg/l). Nadlimitné hodnoty koncentrácie vo vode sme identifikovali aj v prípade olova a to v 6 lokalitách s najvyššou stanovenou hodnotou v obci Nemcovce a meste Spišské Podhradie (0,023 mg/l). Stanovením prítomnosti ťažkých kovov v tkanivách voľne žijúcej zveri sme zistili, že kadmium a olovo prekročili limitné koncentrácie vo vnútornostiach a zinok vo svale, čím môžeme poukázať, že analyzovaní jedinci neboli vhodní na konzumáciu. Taktiež najvyššiu akumuláciu ťažkých kovov sme zaznamenali v obličkách a pečeni, čo nám potvrdili aj výsledky Kruskal-Wallisovho testu so signifikantnými rozdielmi koncentrácie kadmia medzi pečeňou a srdcom (p = 3,1167). Takáto analýza prispieva k poznaniu úrovne kontaminácie environmentu ako monitoringu zaťaženia prostredia.

Poďakovanie: 

Práca bola podporená projektami: KEGA projekt č. 002PU-4/2021 a VEGA projekt č. 1/0069/22.

Diskusia

Dobry den, chcela by som sa opytat, ci v buducnosti planujete rozsirit lokality svojho vyskumu aj o dalsie oblasti na uzemi SR, resp.ci uz su taketo studie dostupne? Planujete sledovat aj hladiny ortuti (kedze hlavnou cestou expozicie anorganickej ortuti pre ludi je prave strava) u tychto volne zijucich zvierat? dakujem za odpoved

Dobrý deň, prosím Vás, mohli by ste mi ozrejmiť, ako laikovi z inej oblasti, ako sa môže ortuť dostať do životného prostredia? Akými cestami, z akých procesov, prípadne z akých technológií toto hrozí ako riziko. Ja si viem predstaviť len zlomený teplomer v domácnosti, iste je tých spôsobov viac. A ak sa také niečo stane, viete povedať akým spôsobom je možné takúto kontamináciu eleminovať? Vopred Vám ďakujem za ozrejmenie, ZB