Bc. Júlia Oravcová

Používateľský profil
Bc. Júlia Oravcová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Adresa:
Ulica 17. novembra č.1,
081 16, Prešov
Slovensko
Záujmy: