Kryštalizácia chirálnych komplexov vanádu(V) z racemickej zmesi

Kryštalizácia chirálnych komplexov vanádu(V) z racemickej zmesi

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
97%
Prevedenie (dizajn)
97%
Diskusná interakcia
96%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Adrián Krajňák100%100%-
RNDr. Melinda Mojzesová100%100%100%
Ing Martina Loduhová80%80%80%
Mgr. Barbora Kaločayová PhD.100%100%100%
Ing. Pavol Farkaš PhD.100%100%100%
Mgr. Alexandra Čibová100%100%100%

Diskusia

Dobrý deň, chcem sa spýtať v akých reakciách plánujete využívať Vami pripravený čistý enantiomér.

Dobrý deň,
pripravená látka bola použitá ako katalyzátor oxidácie fenylmetylsulfidu na sulfoxid, kde sa dosiahol vysoký výťažok, ale prakticky žiadna enantioselektivita, čo is vysvetľujeme rozpadom komplexu po pridaní vodného roztoku peroxidu vodíka a vznikom jednoduchých peroxidokomplexov. Táto syntéza je časťou hlbšej štúdie zaoberajúcej sa stereošpecifickou tvorbou chirálnych komplexov vanádu(V).