Mgr. Barbora Kaločayová PhD.

Používateľský profil
Mgr. Barbora Kaločayová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9, P.O.Box.104,
840 05, Bratislava 45
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Štúdium pohlavných zmien vlastností Na,K-ATPázy v mozgovej kôre a mozočku potkana

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku