RNDr. Lukáš Krivosudský PhD.

Používateľský profil
RNDr. Lukáš Krivosudský PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra anorganickej chémie
Adresa:
Mlynská dolina, CH2,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku

Vanádom katalyzovaná epimerizácia izoleucínu

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2014
93%
Hodnotenie príspevku

Kryštalizácia chirálnych komplexov vanádu(V) z racemickej zmesi

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2013
96%
Hodnotenie príspevku

Dioxidokomplexy vanádu(V) s N-salicylidenaminokyselinami.

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2012
77%
Hodnotenie príspevku