Polymorfizmus génov hOGG1 a XRCC1 vo vzťahu k rozvoju karcinómu pľúc

Polymorfizmus génov hOGG1 a XRCC1 vo vzťahu k rozvoju karcinómu pľúc

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia