Porovnanie monokultúr hybridných topoľov (Populus x canadensis) a lužných lesov z hľadiska diverzity podrastu

Porovnanie monokultúr hybridných topoľov (Populus x canadensis) a lužných lesov z hľadiska diverzity podrastu

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
67%
Prevedenie (dizajn)
67%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Jozef Džubara100%100%100%

Porovnanie monokultúr hybridných topoľov (Populus x canadensis) a lužných lesov z hľadiska diverzity podrastu

Karolína Gelatičová1 , Mária Šibíková , Denisa Slabejová , Ivan Jarolímek , Simona Klačanová , Katarína Mikulová2
1 Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
2 Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava, Slovensko
karolina.gelaticova@savba.sk

In this work, we compared natural floodplain forests and monocultures of hybrid poplars in terms of undergrowth diversity. We used 106 phytocenological relevés. We obtained 17 of our records by phytocenological imaging according to the methodology of the Zurich-Montpellier School [1, 2] on the area of 400 m² during the vegetation season in 2018. We compared the differences in the representation of neophytes and diagnostic species using a paired t-test in the statistical program R-software (R Core development team 2012). The representation of diagnostic species and their cover tested by paired t-test were higher in natural floodplain forests. On the contrary, the values of the presence and cover of neophytes were lower in natural floodplain forests. The results point to the adverse impact of planting hybrid poplar monocultures on the diversity and invasion of the area and point to the need to change the approach in forestry.

Poďakovanie: 

Práca bola podporená projektmi APVV 16-0431 a Vega 119/19.

Zdroje: 

[1] Braun-Blanquet J.  (1964) Pflanzensoziologie: Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3. Springer, Wien; New York, p. 39.

[2] Westhoff V., van der Maarel E. (1973) The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker R.H. (ed.), Ordination and classification of communities. W. Junk Publishers, The Hague, p. 617.

Diskusia

Dobrý deň, veľmi pekná a prospešná štúdia, blahoželám Vám k výsledkom. Zaujímalo by ma, či a ako prebieha regenerácia nížinných lužných lesov v súčasnosti, či sú známe nejaké aktivity štátnych orgánov a inštitúcii alebo aj dobrovoľníkov, ktoré sa aktuálne realizujú. Vopred Vám ďakujem za odpoveď, ZB 

Dobrý deň,

ďakujem pekne:) viem o aktivitách Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktoré sa jednak podieľa na sprietočňovaní Dunajskej ramennej sústavy, čo významne prispieva k obnove pôvodných lužných lesov, nakoľko sa opätovným zavodňovaním lužných lesov zvyšuje ich stabilita a okrem toho zalesnili niektoré územia lužných lesov pôvodným druhovým zložením. Snáď som vám aspoň čiastočne odpovedala. Prajem pekný deň. KG

Ďakujem veľmi pekne, o zavodňovaní, ani o zalesňovaní lužných lesov som nevedela. Držím palce Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu v jeho prospešnej práci. Pozrela som si stránku BROZ, odporúčam aj iným nahliadnuť:
https://broz.sk/#aktivity
Všetko dobré, ZB