Porovnanie vplyvu prirodzeného spôsobu znášky a chovateľského zásahu do znášky vajec na rast holúbät u poštových holubov

Porovnanie vplyvu prirodzeného spôsobu znášky a chovateľského zásahu do znášky vajec na rast holúbät u poštových holubov

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Nikola Kleknerová100%100%100%
Ing. Ján Nemeš100%100%100%

Diskusia

V akej oblasti, okrem chovateľskej, vidíte uplatnenie výsledkov Vášho výskumu?

Ako ďalší cieľ nášho výskumu sme si okrem chovateľskej oblasti vybrali aj oblasť produkcie mäsa a to zvýšením hmotnosti holúbät do dosiahnutia jatočnej zrelosti, t.j. 28-35 dní a tým zlepšiť jatočnú výťažnosť, rentabilitu chovu a ekonomickú prospešnosť chovateľov. Ďašou možnou oblasťou využitia je aj podpora rastu holúbät u poštových holubov,na ktoré sme sa zamerali, a to zmenšením hmotnostných strát a zlepšenie letových schopností skorším vyletením a skorším tréningom.