Problémové správanie psov pochádzajúcich z útulkov a jeho zlepšenie v novom domove

Problémové správanie psov pochádzajúcich z útulkov a jeho zlepšenie v novom domove

Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
60%
Prevedenie (dizajn)
60%
Diskusná interakcia
70%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.60%40%80%
Ing. Pavol Farkaš PhD.80%100%100%

Problémové správanie psov pochádzajúcich z útulkov a jeho zlepšenie v novom domove

Jozef Lazár1 , Martina Buchalová , Renáta Karolová ,
1 Katedra chovu a chorôb zveri rýb a včiel, ekológie a kynológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Jozef.Lazar@student.uvlf.sk

Útulky pre psov sú zariadenia pre nechcené často aj týrané psy, čo sa odzrkadľuje na ich správaní. Vznik problémového správania je ovplyvnené množstvom faktorov od genetických predispozícii až k nadobudnutým negatívnym skúsenostiam. V útulkoch sa nachádzajú týrané, zanedbané, opustené a nechcené psy, ktoré si za svoj život prežili situácie, z ktorých vzniklo aj problémové správanie. Každé nežiadúce správanie sa dá odstrániť poprípade stlmiť jeho príznaky, a to pochopením príčiny vzniku neželaného správania a jej následne odstránenie, použitím správnej metódy výcviku. Práca pojednáva o najviac sa vyskytujúcich problémových správaniach psov pochádzajúcich z útulkov a o zlepšení správania sa týchto psov práve individuálnym prístupom nových majiteľov pod dozorom skúsených kynológov.

Ako metodiku práce sme zvolili dotazník, ako nástroj na zber údajov od respondentov. Oslovení boli respondenti, ktorí majú adoptovaného psa z útulku s problémovým správaním. Títo majitelia mali záujem odstrániť problémové správanie ich psa. Zistili sme, že najčastejšie sa vyskytovala až 40 % nesocializácia psov, 20 % separačná anxieta, 16 % strachová agresia a 24 % kombinácia problémového správania. Vyhodnotili sme A-B-C behaviorálnou analýzou troch psov pochádzajúcich z útulku, u ktorých sa vyskytovalo problémové správanie (separačná anxieta, strachová agresia a nesocializácia). Súčasťou práce bol aj návrh skúšobného poriadku v mestskom prostredí pre psy pochádzajúce z útulkov. Takéto psy by boli viac socializované, čo by znamenalo zníženie konfliktných situácií v mestách spôsobené psami a neznalosťou majiteľov vyhodnocovania správania sa ich psov.

Zdroje: 

1. ŠUSTA, F. „Trénik je v hlave.“ Praha: PLOT. 2016. 41 s. ISBAN 978-80-7425-292-8.

2. LANDSBERG, G. Behavior Problems in Dogs. [online]. 2018. [cit.2022]. Dostupné na internete: <https://www.msdvetmanual.com/veterinary/dog-owners/behavior-of-dogs/behavior-problems-in-dogs#v3200605>.

3. MILLEROVÁ, P. Pozitivní metody výchovy psa. Praha: Pilot. 2012. 309 s. ISBN 978-80-7428-090-0.

Diskusia

Dobrý deň, 

uvádzate výsledky vášho výskumu dotazníkovou formou, v percentách, ako odpovede na jednotlivé otázky. Prosím Vás, môžete upresniť, koľko dotazníkov ste celkovo vyhodnocovali, za aké obdobie ste ich nazbierali, prípadne štrukturovať respondentov ako napr. na skúsených chovateľov, pokročilých alebo začiatočníkov. V akom zariadení ste výskum vykonávali, resp. vo viacerých? Tieto údaje by mali byť súčasťou metodiky Vášho výskumu. Vopred ďakujem za spätnú väzbu. ZB 

Náš projekt bol realizovaný v roku 2021 a celkový počet vyplnených dotazníkov bol 52. Respondenti tvorili skupinu začínajúcich psíčkarov, ktorí cvičili svojho psa pod vedením skúseného kynológa. 

Respondenti vyplňujúci dotazník neuvádzali z ktorého útulku psy pochádzali.

 

Ďakujem za odpoveď, všetko dobré, nech sa Vám darí. Srdečne, ZB