Sledovanie zmien v stene aorty vplyvom diabetes mellitus a účinkov orechových olejov pomocou fluorescenčnej spektroskopie

Sledovanie zmien v stene aorty vplyvom diabetes mellitus a účinkov orechových olejov pomocou fluorescenčnej spektroskopie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia