Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov

Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený
ISBN: 978-80-972360-2-1

Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov

Veronika Farkašová1 , Lucia Griecsová , Martina Muráriková , Slávka Čarnická , Miroslav Ferko , Adriana Adameová2 , Táňa Ravingerová
1 Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika
2 Farmaceutická fakulta UK
weroro@gmail.com

Úvod: Remote alebo "vzdialený" ischemický preconditioning (RIPC) predstavuje novú formu vlastnej kardioprotekcie navodenej krátkymi epizódami ischémie aplikovanej vo vzdialenom orgáne/tkanive. RIPC môže predstavovať efektívny ochranný stimulus v srdci spontánne hypertenzných potkanov (SHR). Kardioprotektávne účinky RIPC sú okrem iného sprostredkované aktiváciou signálnej kaskády prežívania RISK (reperfusion injury salvage kinase) u zdravých jedincov, avšak doposiaľ nie je objasnené, či RIPC sprostredkuje rovnaký účinok aj v srdci SHR potkanov.

Ciele: Prezentovaná práca má za cieľ skúmať účinok RIPC na odolnosť voči ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu v srdci SHR potkanov rôzneho veku a zároveň skúmať úlohu aktivácie RISK dráhy v týchto procesoch.

Metódy: SHR potkany vo veku tri, päť a osem mesiacov boli anestetizované a RIPC bol indukovaný nafúknutím tlakovej manžety (250 mmHg) na pravej zadnej končatine. Protokol RIPC pozostával z troch cyklov 5 min neinvazívnej oklúzie končatiny a následnej 5 min reperfúzie. Ihneď po ukončení RIPC boli vypreparované srdcia perfundované podľa Langendorffa a vystavené 30min globálnej ischémii a 2h reperfúzii pre hodnotenie reperfúziou indukovaných komorových arytmií, veľkosti infarktu myokardu a obnovy kontraktilnej funkcie. Vzorky tkaniva pre Western Blot analýzu proteínov RISK dráhy boli odobraté z ľavej komory srdca po 40min reperfúzie.

Výsledky: Odolnosť voči infarktu myokardu bola výrazne lepšia v srdci potkanov všetkých vekových skupín vystavených RIPC v porovnaní s potkanmi bez RIPC. Okrem toho, v srdci tri a päť mesačných potkanov viedla aplikácia RIPC k signifikantnému antiarytmickému účinku. Na druhej strane, v srdci osem mesačných potkanov pôsobil RIPC proarytmogénne. Protektívne účinky RIPC boli sprevádzané zvášenou aktiváciou Akt a GSK-3β a zníženou proapoptotickou signalizáciou len v srdci tri a päť mesačných potkanov. V srdci osem mesačných potkanov vystavených RIPC nedošlo k zmenám v aktivácii Akt a GSK-3 β ani k zmenám v apoptorickej signalizácii.

Záver: RIPC ovplyvňuje rôzne aspekty I/R poškodenia odlišným spôsobom. Kardioprotektívne účinky RIPC v srdci SHR potkanov vykazujú čiastočnú vekovú závislosť, keďže v srdci straších dospelých potkanov RIPC zmenšil veľkosť letálneho poškodenia, ale na druhej strane zhoršil arytmegenézu v porovnaní s mladšími dospelými jedincami. Pozorované účinky RIPC súvisia s rozdielnou aktiváciou RISK signálnej dráhy v srdci SHR potkanov rôzneho veku.

Poďakovanie: 

Granty: APVV-15-0119, APVV-15-0607, VEGA 2/0151/17, 2/0201/15, 1/0271/16, 2/0121/18 a 2/0141/18.

Zdroje: 

Diskusia

Ahoj Veronika, zaujal ma nekonzistentný výsledok v smere karioprotekcie u skupiny starších potkanov - existuje zmienka o vekovej závislosti v odbornej literatúre? A druhá laická otázka, je možné vo vašom modeli odlíšiť typ, či bližšie špecifikovať arytmie, v zmysle či sú benígne, alebo potenciálne letálne? Ďakujem
iwa

Ahoj Ivetka, nekonzistenciou asi myslis zvysenu citlivost 8m SHR potkanov voci reperfuznym arytmiam. Vo vseobecnosti tento fenomen je znamy - protektivne stimuly nemaju rovnaky pozitivny ucinok na velkost infarktu a vyskyt, alebo trvanie arytmii. V nasej predchadzajucej studii sme taktiez pozorovali narastajucu citlivost voci reperfuznym arytmiam so zvysujucim sa vekom zvierat.
Co sa tyka arytmii, v tejto praci sa jedna konkretne o komorove tachykardie, ktore su povazovane za zavaznu formu arytmii, mozu byt letalne, ale zavisi to od dlzky ich trvania.

Ďakujem za odpoveď Veronika, tie arytmie ma zaujali, pretože sme nedávno mali so študentmi veľmi peknú exkurziu v NÚSCH u prof. Hatalu, primára Oddelenia arytmií a kardiostimulácie a videli priamo v praxi rádiofrekvenčnú katétrovú abláciu arytmogénneho ložiska. A samozrejme sme sa viac dozvedeli o typoch arytmií a terapeutických modalitách. Človek hneď vidí váš výskum v jasnejšom svetle.
Prajem veľa úspechov.
iwa