Mgr. Veronika Farkašová PhD.

Používateľský profil
Mgr. Veronika Farkašová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84104, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2018
-
Hodnotenie príspevku
98%
Hodnotenie príspevku
99%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku
89%
Hodnotenie príspevku