Vplyv prečnievajúcej sekvencie na stabilitu a konformáciu G-kvadruplexovej DNA

Vplyv prečnievajúcej sekvencie na stabilitu a konformáciu G-kvadruplexovej DNA

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
80%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Božena Kočíková PhD.80%100%-

Diskusia