RNDr. Petra Tóthová

Používateľský profil
RNDr. Petra Tóthová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Šrobárova 2,
041 80, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Analýza špecifického viazania tiazolovej oranžovej s alternatívnymi štruktúrnymi motívmi nukleových kyselín

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2014
100%
Hodnotenie príspevku

Vplyv prečnievajúcej sekvencie na stabilitu a konformáciu G-kvadruplexovej DNA

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2011
90%
Hodnotenie príspevku