Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia