Petra Herdová

Používateľský profil
Petra Herdová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Odbojárov 10,
83232, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vplyv kvartérnej amóniovej soli na uvoľňovanie liečiva z hydrogélov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2014
87%
Hodnotenie príspevku

Vplyv pomocných látok na liberáciu liečiva z gélov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2013
90%
Hodnotenie príspevku

Vplyv enhanceru na tokové vlastnosti hydrogélov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2013
-
Hodnotenie príspevku

Vplyv enhanceru na tokové vlastnosti hydrogélov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2012
53%
Hodnotenie príspevku

Optimalizácia tokových vlastností hydrogélov s antimykotikom

Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
2010
-
Hodnotenie príspevku