Mgr. Michaela Libiaková

Používateľský profil
Mgr. Michaela Libiaková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Botanická 25,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Elektrické signály v rastlinách

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
85%
Hodnotenie príspevku