Mgr. Zuzana Dobiašová

Používateľský profil
Mgr. Zuzana Dobiašová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta UK
Adresa:
Mlynská dolina,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Štúdium mechanizmu a mutagenézy degradácie mitochondriálnej DNA

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2015
80%
Hodnotenie príspevku

Mitochondrial dna N-glycosylases from the yeast candida parapsilosis

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
100%
Hodnotenie príspevku

Funkčná analýza génu OGG1 kódujúceho DNA N-glykozylázu z patogénnej kvasinky Candida parapsilosis

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
97%
Hodnotenie príspevku