Mgr. Mária Baňasová

Používateľský profil
Mgr. Mária Baňasová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84104, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Free-radical-mediated hyaluronan degradation in vitro: effect of N-(2-mercapto-2-methylpropionyl)-L-cysteine

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2014
100%
Hodnotenie príspevku
69%
Hodnotenie príspevku