Ing. Michal Medvecký PhD.

Používateľský profil
Ing. Michal Medvecký PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Regionálne výskumné pracovisko Krivá
Adresa:
Krivá 62,
02755, Krivá
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

93%
Hodnotenie príspevku
70%
Hodnotenie príspevku