Mgr. Miroslav Psotka

Používateľský profil
Mgr. Miroslav Psotka

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav chemických vied UPJŠ
Adresa:
Moyzesova 11,
04067, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

70%
Hodnotenie príspevku