RNDr. Csilla Patasi

Používateľský profil
RNDr. Csilla Patasi

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav molekulárnej biológie SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 21,
845 51, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Septín-viažúce proteíny a ich výskyt v bunkovom cykle

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2015
100%
Hodnotenie príspevku

Štrukúrne zmeny septínových filamentov pod vplyvom Gin4 proteín kinázy

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
99%
Hodnotenie príspevku

Zmeny štruktúry septínových filamentov pod vplyvom Elm1 proteín kinázy

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
100%
Hodnotenie príspevku

Vplyv proteínu Bni5 na štruktúru septínového komplexu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
100%
Hodnotenie príspevku