Mgr. Jana Zibolenová

Používateľský profil
Mgr. Jana Zibolenová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Švermova 1,
038 61, Vrútky
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Matematicé modelovanie širenia varicelly

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2013
99%
Hodnotenie príspevku

Matematická epidemiológia a jej využitie v epidemiológii infekčných chorôb

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2012
93%
Hodnotenie príspevku