RNDr. Ing. Katarína Šipošová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Ing. Katarína Šipošová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
SAV, Ústav experimentálnej fyziky
Adresa:
Watsonova 47,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Nízko-molekulové látky vs. amyloidná agregácia proteínov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2013
99%
Hodnotenie príspevku

Magnetická kvapalina redukuje amyloidné agregáty inzulínu

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2012
99%
Hodnotenie príspevku

Inhibičný účinok fytoalexínov na amyloidnú agregáciu inzulínu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
100%
Hodnotenie príspevku

Amyloidná agregácia inzulínu v prítomnosti magnetických nanokvapalín

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2011
100%
Hodnotenie príspevku