RNDr. Ľubica Krajčíová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Ľubica Krajčíová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB
Adresa:
Sasinkova 4,
811 08, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Jednonukleotidové polymorfizmy ovplyvňujúce farmakogenetiku fingolimodu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku

Jednonukleotidové polymorfizmy ovplyvňujúce farmakogenetiku warfarínu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
92%
Hodnotenie príspevku