RNDr. Miroslav Horváth PhD.

Používateľský profil
RNDr. Miroslav Horváth PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Adresa:
Odbojárov 10,
832 32, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Nová cesta k tirapazaminu – hudbe budúcnosti v liečbe hypoxických nádorov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2019
74%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku

Fotochémia izatín naftalénimidhydrazónov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2017
100%
Hodnotenie príspevku

Kumarín fenylsemikarbazóny ako dvojzložkové senzory na prítomnosť vody v organických rozpúšťadlách

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2016
100%
Hodnotenie príspevku

Praktické uplatnenie izatínfenylsemikarbazónu pri kvantifikácii fluoridových aniónov v pitnej vode

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2016
100%
Hodnotenie príspevku

Photochemistry of isatin diphenylhydrazones

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2015
100%
Hodnotenie príspevku

Light initiated E-Z isomerization: the way to enlarge the detection range in anion sensing

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2014
90%
Hodnotenie príspevku