MVDr. Zuzana Sihelská PhD.

Používateľský profil
MVDr. Zuzana Sihelská PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa:
Komenského 73,
04181, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Porovnanie antimykotickej senzitivity izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2018
87%
Hodnotenie príspevku
76%
Hodnotenie príspevku

Stanovenie citlivosti PCR s ITS3/4 primermi využívanej pri diagnostike Malassezia spp.

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku

Využitie PCR-RFLP pri identifikácii animálnych druhov rodu Malassezia

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
97%
Hodnotenie príspevku