Mgr. Eva Kocianová

Používateľský profil
Mgr. Eva Kocianová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Oddelenie nádorovej biológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
100%
Hodnotenie príspevku

Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku