Mgr. Klaudia Híveš Holečková

Používateľský profil
Mgr. Klaudia Híveš Holečková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa:
Malá Hora 4A, Kompetenčné centrum,
03601, Martin
Slovensko

Príspevky

Zárodočné mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 u pacientov s karcinómom prostaty

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku