Mgr. Klára Stankovianska

Používateľský profil
Mgr. Klára Stankovianska

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organickej chémie
Adresa:
Ilkovičova 6,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky