Ing. Tatiana Holkovičová

Používateľský profil
Ing. Tatiana Holkovičová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy: