Ing. Andrea Špačková

Používateľský profil
Ing. Andrea Špačková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav analytickej chémie
Adresa:
Radlinského 9,
81237, Bratislava
Slovensko
Záujmy: