jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Viacjadrové Ni(II) komplexy s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu s rôznym premostením centrálnych atómov


Prejsť do diskusie

Viacjadrové Ni(II) komplexy s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu s rôznym premostením centrálnych atómov

Martin Russin 1 Erika Samoľová 2 Miroslava Litecká 3 Ivan Potočňák 1

1Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice, Slovenská republika
2Fyzikálny ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha, Česká republika
3Ústav anorganickej chémie AV ČR, Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Řež, Česká republika
martin.russin@student.upjs.sk

Vysokospinové Ni(II) komplexy patria medzi zaujímavé zlúčeniny z hľadiska ich potenciálnej aplikácie ako nový typ magnetických materiálov. Vo všeobecnosti môžu viacjadrové Ni(II) komplexy s vnútornou kubickou jednotkou Ni4O4 vykazovať feromagnetické alebo antiferomagnetické interakcie medzi atómami Ni(II) a zároveň pomalú magnetickú relaxáciu charakteristickú pre jednomolekulové magnety (SMM) [1].

V tejto práci je opísaná príprava troch nových viacjadrových Ni(II) komplexných zlúčenín obsahujúcich molekuly ligandov HClQ (5-chlór-8-hydroxychinolín) alebo HBrQ (7-bróm-8-hydroxychinolín) nasledujúceho zloženia [Ni2(BrQ)3(HBrQ)3]ClO4 (1), NH2(CH3)2[Ni2(µ-Cl)2(BrQ)3(DMF)(H2O)]·DMF (2) a [Ni4(ClQ)6Cl2(H2O)2]·2DMF (3). Dané komplexné zlúčeniny boli študované infračervenou spektroskopiou, CHN elementárnou analýzou a monokryštálovou RTG štruktúrnou analýzou.

Pomocou infračervenej spektroskopie sme v nameraných spektrách látok 13 identifikovali jednotlivé charakteristické vibrácie, ktoré nám potvrdili prítomnosť ako koordinovaných molekúl ligandov ClQ alebo BrQ, tak aj chloristanového aniónu v látke 1 a molekúl rozpúšťadiel vody a dimetylformamidu v látkach 23.

Štruktúrna analýza nám odhalila odlišný spôsob premostenia centrálnych atómov niklu v štruktúrach týchto viacjadrových komplexných zlúčenín. K premosteniu atómov niklu dochádza prostredníctvom atómu vodíka prepájajúceho protiľahlé atómy kyslíka v molekulách HBrQ (1), pomocou dvoch atómov chlóru (2) a prostredníctvom šiestich atómov kyslíka ligandov ClQ, pričom štyri atómy kyslíka premosťujú dva atómy niklu a dva atómy kyslíka až tri atómy niklu (3). Vďaka tomu sú komplexy 12 dvojjadrové, zatiaľ čo komplex 3 vytvára štvorjadrový útvar. Zároveň môžeme v prípade týchto látok pozorovať ich stabilizáciu prostredníctvom medzimolekulových interakcií, ako sú vodíkové väzby (1 - 3) a π–π interakcie (3).

Táto práca vznikla za podpory projektov VEGA 1/0148/19 a VVGS-PF-2021-1769.
[1] GUSEV, A. N., et al.: A new series of Schiff base Ni(II)4 cubanes: Evaluation of magnetic coupling via carboxylate bridges, Polyhedron, 196 (2021) 115017.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ