jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Elektrochemická charakterizácia LiNiMnCoO2 (NMC) ako katódového materiálu pre Li-iónové materiály


Prejsť do diskusie

Elektrochemická charakterizácia LiNiMnCoO2 (NMC) ako katódového materiálu pre Li-iónové materiály

Veronika Niščáková 1 Dominika Capková 1 Andrea Straková Fedorková 1 Soňa Hatokova 2 Miroslav Čigaš 2 Štefan Hanigovský 2

1Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra Fyzikálnej chémie, Moyzesova 11, 041 54, Košice, Slovenská republika
2Fecupral, Jilemnického 3578/2, 080 01, Prešov, Slovenská republika
veronika.niscakova@student.upjs.sk

Celosvetová výroba lítium-iónových batérií sa v poslednej dobe neustále zvyšuje, hlavne vďaka výhodám, ktoré vykazujú ako vysoký výkon, vysoká hustota energie, pomerne dlhá životnosť. Tieto batérie sú ľahké, kompaktné a pracujú s napätím rádovo 4 V a ich špecifická energia je v rozmedzí od 100 Wh kg-1  do 150 Wh kg-1. Práve vďaka týmto vlastnostiam sa lítium-iónové batérie využívajú v mnohých elektronických zariadeniach ako sú mobilné telefóny, laptopy elektrické vozidlá atď. [1–3]. Výkon každého elektrického zariadenia závisí od vlastností použitých materiálov z ktorého je zariadenie zložené [2]. Vybrané elektródové materiály rozhodujú o výkone lítiových batérií, pretože určujú jej napätie, kapacitu a cyklovateľnosť [3]. Práve preto sa výskumníci v tejto oblasti snažia vymeniť súčasné komponenty batérie za lepšie materiály z hľadiska energie, výkonu, nákladov, životnosti a bezpečnosti [2].

Vzorky v tejto práci boli vyrobené z recyklovaných Li-iónových batérii. Pripravili sme kladnú elektródu s nasledujúcim zložením 80 % NMC; 10 % amorfného uhlíka a 10 % PVDF (polyvinylidén fluorid). Povrch pripravenej elektródy sme pozorovali skenovacím elektrónovým mikroskopom a podrobili aj EDX analýze a následne bola elektróda podrobená elektrochemickému skúmaniu pomocou cyklickej voltampérometrie a galvanostatickému cyklovaniu. Počiatočná vybíjacia kapacita pri 0,1C bola 63 mAh.g-1 a pri 0,2C 66 mAh.g-1.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt : Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov, 313011V334, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
[1] W. Xie, X. Liu, R. He, Y. Li, X. Gao, X. Li, Z. Peng, S. Feng, X. Feng, S. Yang, Challenges and opportunities toward fast-charging of lithium-ion batteries, J. Energy Storage. 32 (2020) 101837. https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101837.
[2] B. Scrosati, J. Garche, Lithium batteries: Status, prospects and future, J. Power Sources. 195 (2010) 2419–2430. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2009.11.048.
[3] D. Deng, Li-ion batteries: Basics, progress, and challenges, Energy Sci. Eng. 3 (2015) 385–418. https://doi.org/10.1002/ese3.95.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ