Analýza cirkadiánneho rytmu krvného tlaku v zdravotníckej a nezdravotníckej populácii

Analýza cirkadiánneho rytmu krvného tlaku v zdravotníckej a nezdravotníckej populácii

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
75%
Prevedenie (dizajn)
75%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Viktória Fedorová100%100%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%100%100%

Analýza cirkadiánneho rytmu krvného tlaku v zdravotníckej a nezdravotníckej populácii

Martina Velísková1 , N. Berzáková2 , Mária Gadušová , Alžbeta Gondžúrová , Monika Kulinová , Laurence Vojtek , Iveta Waczulíková
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
2 Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline, Interné oddelenie, Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, SK
veliskova2@uniba.sk

Hodnota tlaku krvi (TK) je prirodzene ovplyvňovaná 24-hodinovým cirkadiánnym rytmom. Charakteristický je pokles (nighttime dipping) TK počas noci s následným prudkým vzostupom ráno pred a počas prebudenia (morning surge) (1). Mnohé štúdie dávajú do súvisu zvýšený výskyt kardiálneho zlyhania, náhleho úmrtia a infarktu v skorých ranných hodinách so zvýšením TK počas noci (nokturálnou hypertenziou), kedy tlak oproti dennému TK neklesne o viac ako 10 % (non-dipping) (2), prípadne dôjde k zvýšeniu krvného tlaku (reverse dippers). U ľudí, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas nočných hodín (napr. zdravotnícki pracovníci), môže narušenie cirkadiánneho rytmu a absencia poklesu TK počas nočných hodín viesť k zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárnych chorôb (KVCH). V spolupráci s Interným oddelením Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sme vykonali analýzu rizika non-dippingu počas noci vzhľadom na rôzne faktory (povolanie, vek, BMI atď). Do štúdie bolo zahrnutých 89 subjektov, z toho 56 zdravotníkov (41 žien a 15 mužov) a 33 nezdravotníkov (11 žien a 22 mužov). Medzi skupinami podľa povolania nebol štatisticky významný rozdiel vo veku, avšak podiel žien medzi zdravotníkmi bol významný (p = 0,0002). V univariačnej analýze sme nezistili vplyv veku, pohlavia a povolania na non-dipping (p = 0,86, p = 0,73 a p = 0,16). Vzhľadom na rozdielne zastúpenie žien v skupinách bolo treba vplyv povolania a ďalších, predpokladaných rizikových faktorov (TAG, BMI ai.) posudzovať multivariačnou analýzou. Viacnásobnou logistickou regresiou sme odhalili hranične štatisticky významnú interakciu medzi pohlavím a povolaním na výskyt non-dippingu (p = 0,0773). Z tejto analýzy môžeme usúdiť, že muži – zdravotníci (odds = 0,4) majú relatívne nižšie riziko non-dippingu oproti ženám zdravotníčkam (odds = 0,71) a nezdravotníčkam (odds = 0,43) a mužom - nezdravotníkom (odds = 1,56). Výsledok našej analýzy môže byť podkladom pre diskusiu týkajúcu sa odlišných stresorov, ktorým sú muži a ženy v zdravotníckom prostredí vystavovaní, a ktoré ovplyvňujú ich zdravie v súvislosti s možným vznikom KVCH.

Poďakovanie: 

Analýza dát bola podporená projektami APVV SK-BY-RD-19-0019, KEGA 041UK-4/2020 a UK/388/2023.

Zdroje: 
  1. Kario K, Weber MA, Mahfoud F, Kandzari DE, Schmieder RE, Kirtane AJ, Böhm M, Hettrick DA, Townsend RR, Tsioufis KP. Changes in 24-Hour Patterns of Blood Pressure in Hypertension Following Renal Denervation Therapy. Hypertension. 2019 Aug;74(2):244-249. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13081. Epub 2019 Jul 1. PMID: 31256723; PMCID: PMC6635058.
  2. Routledge F, McFetridge-Durdle J. Nondipping blood pressure patterns among individuals with essential hypertension: a review of the literature. Eur J Cardiovasc Nurs. 2007 Mar;6(1):9-26. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2006.05.001. Epub 2006 Jul 13. PMID: 16843730.

Diskusia

Dobrý deň, vo Vašej práci ste popísali fenomén non-dippingu v zdravotníckej populácií, pričom muži – zdravotníci mali relatívne nižšie riziko non-dippingu oproti ženám zdravotníčkam, a navrhujete diskusiu týkajúcu sa odlišných stresorov, ktorým sú muži a ženy v zdravotníckom prostredí vystavovaní, a ktoré ovplyvňujú ich zdravie v súvislosti s možným vznikom KVCH. Mňa by zaujímalo či ste do vyhodnocovania zaradili napr. aj parameter resp. koreláciu druhu pracovného zaradenie zdravotníkov, mužov a žien v rámci tejto štúdie? Laicky, pokiaľ išlo o ženy - zdravotníčky, predpokladám, že väčšinou to boli zdravotné sestry, ktoré boli možno počas nočných služieb vystavené stresovým podnetom v súvislosti s ich zodpovednosťou za pacientov. Teoreticky, mohlo by aj toto mať vplyv na hodnoty a parametre non-dippingu, a teda aj na výsledky štúdie? Vopred Vám ďakujem za úvahu, ZB 

Dobrý deň želám, ďakujem za otázku. Vo vyhodnocovaní sme druh pracovného pomeru nezahŕňali, a máte pravdu, že rozdielne pracovné činnosti, ktoré sú vykonávané mužmi a ženami (napr. s väčšou pravdepodobnosťou budú sestričky ženy a sanitári muži) zrejme budú mať iný vplyv na vznik KVCH, vzhľadom najmä na odlišné stresové podnety, ktoré daná pracovná pozícia obnáša. V literatúre som nanešťastie dosiaľ nenašla žiadne články, ktoré by rozoberali fenomén non-dippingu v súvislosti s povolaním zdravotníka, takže je to určite otázka, ktorú by bolo zaujímavé analyzovať.

Čítala som však článok, kde porovnávali dennú prácu a prácu na zmeny a kde pozorovali väčší dipping u ľudí, ktorí pracovali na zmeny (19% vs. 17%, p = 0.03) a taktiež mali vyšší TK pri prebudení (136.5 mmHg vs. 132.5 mmHg, p = 0.03) (Karelius et al., 2019), čo je tiež zaujímavý poznatok. V tejto práci analyzovali 208 pracovníkov, z toho 75% boli ženy. Aj zdravotnícky personál by sa mohol považovať za pracovníkov na zmeny, a teda naše výsledky by mohli korešpondovať s touto prácou.

 

Karelius, S., Vahtera, J., Pentti, J. et al. The relation of work-related factors with ambulatory blood pressure and nocturnal blood pressure dipping among aging workers. Int Arch Occup Environ Health 93, 563–570 (2020). https://doi.org/10.1007/s00420-019-01510-8


 

Ďakujem pekne za komplexnú odpoveď a podnetné referencie. Želám Vám všetko dobré v ďalšom výskume. Srdečne, ZB

Prajeme pekný deň, Vážená pani Velísková, dovoľte mi v mene celého organizačného tímu Preveda pogratulovať Vám k skvelému úspechu.

V aktuálnom ročníku konferencie sme vašu štúdiu vybrali medzi ocenené práce. Prajeme Vám a celému autorskému kolektívu veľa úspechov v napredovaní vášho výskumu. Držíme Vám palce a veríme, že sa s nami vy, prípadne vaši kolegovia podelíte so skvelými výsledkami aj v ďalších ročníkoch Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ešte raz gratulujeme!

V priebehu najbližších týždňov Vám zašleme výhru v podobe malého darčeka. Tím OZ Preveda!

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť diplom.