Inventarizácia brehového porastu a čiastkové návrhy spevnenia prietokového profilu koryta rieky Žitava

Inventarizácia brehového porastu a čiastkové návrhy spevnenia prietokového profilu koryta rieky Žitava

Rok:
2012

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
72%
Prevedenie (dizajn)
70%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Veronika Brandýsová60%40%-
Ing. Jaroslav Vido100%100%100%
Mgr. Daniela Uhereková Šmelková60%40%-
Ján Valach100%100%-
Mgr. Pavol Kenderessy Ph.D.40%--

Diskusia

Dobrý deň pán Valach.
Chcem sa spýtať, či na základe inventarizácie komplexu stresových faktorov resp. na základe následnej logickej a citlivej sanácie týchto faktorov, je možné dosiahnuť priaznivejší stav aj z pohľadu rýchlych povodní? Ďakujem

Špecifickosť bleskových povodní predurčuje ich zmiernenie, pomocou sanácie stresových faktorov iba na vodnom toku, len do malej miery.